วัดปากลำขาแข้ง อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี

25 ม.ค. 2562      2735 views

แชร์ทั้งหมด 4 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

วัดปากลำขาแข้ง หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่า “วัดปากลำ” ตั้งอยู่ที่ ถนนกาญจนบุรี-ศรีสวัสดิ์ บ้านปากลำ ตำบลเขาโจด อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ได้มีการดำเนินการก่อสร้างมาตั้งแต่ พุทธศักราช 2484 โดยการริเริ่มของประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้น เนื่องจากไม่ได้รับความสะดวกในการที่จะประกอบพิธีทางศาสนาต่างๆ เช่น ทำบุญเข้าพรรษา ทำบุญออกพรรษา หรืองานบุญต่างๆ ภายในหมู่บ้าน ประกอบกับชาวบ้านส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีศรัทธาแรงกล้าที่จะทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนต่อไป จึงได้สร้างวัดนี้ขึ้นมา โดยร่วมแรงร่วมใจกันสร้างเสนาสนะต่างๆ ขึ้นภายในวัด ให้เป็นที่สำหรับประกอบพิธีทางศาสนา และสร้างกุฏิสำหรับให้พระสงฆ์อยู่จำพรรษา เจริญภาวนา ปฏิบัติธรรม และเป็นที่พักสำหรับพระภิกษุผู้เดินทางมาเผยแผ่ธรรม ปัจจุบันวัดปากลำขาแข้งมีเสนานะมั่นคง แข็งแรง มีพระภิกษุอยู่จำพรรษาตลอดมา

สำหรับโบสถ์สแตนเลสแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นมาด้วยความศรัทธาอันแรงกล้าของชาวบ้าน ที่ช่วยกันร่วมบริจาคสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ในวโรกาสทรงเจริญพระชนพรรษาครบ 80 พรรษา ในปี 2554 ซึ่งได้ทำการสร้างตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 และ สร้างจนแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2550 จนปัจจุบันโบสถ์สแตนเลสแห่งนี้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยว Unseen in Thailand อีกแห่ง ที่ตั้งอยู่ใน อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี

หลายๆ ท่านคงคิดว่าโบสถ์สร้างด้วยสแตนเลสแบบนี้ทั้งหลัง ถ้าเข้าไปภายในโบสถ์ ต้องร้อนอบอ้าวแน่ๆ แต่ถ้าใครได้มีโอกาสเข้าไปชมด้านในจริงๆ แล้ว จะรู้ว่าด้านในเย็นมาก ถึงแม้ด้านนอก และ ด้านในของโบสถ์จะบุผนังด้วยสแตนเลสทั้งหมด แต่ทางวัดได้ทำการกรุด้วยฉนวนกันความร้อนตรงกลางระหว่าง แผ่นสแตนเลสภายนอก และ ภายใน อีกทั้งพื้นยังปูด้วยหินแกรนิตทำให้ยิ่งเพิ่มความเย็นสบายได้เป็นอย่างดี

ขอบคุณข้อมูล/รูปภาพ จาก www.traave.com,www.pantip.com