งานแถลงข่าวงานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแควและงานกาชาดจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี 2561 ณ บริเวณสพานข้ามแม่น้ำแคว

21 พ.ย. 2561      241 views

แชร์ทั้งหมด 5 ครั้ง

Facebook share Google share Twitter share Print

วันพุธที่ 21 พ.ย. 2561 นางสาวกิรดา ลำโครัตน์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมงานแถลงข่าวงานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแควและงานกาชาดจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี 2561 ณ บริเวณสพานข้ามแม่น้ำแคว โดยได้รับเกียรติจาก นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วย พ.ต.อ.ชวลิต สุขสุวรรณ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี นายนพดล สงวนพันธ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวปิยพัชร์ วงศ์โดยหวัง ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานกาญจนบุรี นางสาวอลิษา เศรษฐี ประธานกรรมการบริษัทวิซาร์ด โปรดักส์ชั่น ร่วมแถลงข่าวการจัดงานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแควและงานกาชาด ประจำปี 2561 โดยนางมัทนียา มากสมบูรณ์ เป็นพิธีกรผู้ดำเนินรายการ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและสื่อมวลชนเข้าร่วมงานแถลงข่าวฯ เป็นจำนวนมาก จังหวัดกาญจนบุรี ได้ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน จัดงานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแควและงานกาชาด ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2561 รวมระยะเวลา 10 วัน ณ บริเวณลานข้างสนามกลีบบัวและสะพานข้ามแม่น้ำแคว อ.เมือง จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยว ของจังหวัดกาญจนบุรีให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว ชาวไทยและชาวต่างชาติ สร้างรายได้ให้แก่พี่น้องชาวกาญจนบุรีให้มีความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้น