งานแถลงข่าวในงาน เทศกาลเที่ยวเมืองกาญจน์ อาหารอร่อย ประจำปี 2561 ครั้งที่ 6 ณ บริเวณด้านหน้าสโมสรโรงงานกระดาษ (ตรงข้ามโรงเรียนเทศบาล 5) เทศบาลเมืองกาญจนบุรี อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

5 พ.ย. 2561      273 views

แชร์ทั้งหมด 17 ครั้ง

Facebook share Google share Twitter share Print

วันที่ 15 พ.ย. 2561 เวลา 17.30 นางสาวกิรดา ลำโครัตน์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมงานแถลงข่าวในงาน เทศกาลเที่ยวเมืองกาญจน์ อาหารอร่อย ประจำปี 2561 ครั้งที่ 6 ณ บริเวณด้านหน้าสโมสรโรงงานกระดาษ (ตรงข้ามโรงเรียนเทศบาล 5) เทศบาลเมืองกาญจนบุรี อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี โดยมี นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในการแถลงข่าวการจัดงาน "เทศกาลเมืองกาญจน์ อาหารอร่อย" ครั้งที่ 6 พร้อมด้วยนางสุรัตน์ โพธิ์ทอง นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี นายดำรง มากระจัน หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดกาญจนบุรี ดร.เบญจวรรณ เปรมประยูร นายกเทศมนตรีเมืองกาญจนบุรี และนางสาวณฐิสิณี เต็งเที่ยง อุปนายกสมาคมการค้าอาหารจังหวัดกาญจนบุรี   จังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี กรมธนารักษ์พื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี เทศบาลเมืองกาญจนบุรี และสมาคมการค้าอาหารจังหวัดกาญจนบุรี จัดงานเทศกาลเที่ยวเมืองกาญจน์ อาหารอร่อย ประจำปี 2561 ครั้งที่ 6 ย้อนตำนานสำรับอาหารกาญจน์ จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2561 เวลา 16.00-22.00 น. ที่บริเวณลานสโมสรโรงงานกระดาษ เทศบาลเมืองกาญจนบุรี อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี โดยภายในงานจะนำอาหารพื้นบ้านของจังหวัดกาญจนบุรี ที่มีอยู่ในชุมชนต่างๆ ทั้ง 13 อำเภอ มาจัดแสดงให้ผู้เข้ามาเที่ยวชมงานได้ชิม และได้ทราบถึงวิธีการปรุงอาหารแต่ละชนิดที่มีหลากหลาย ให้เป็นที่รู้จัก รวมทั้งให้มีการสืบทอดตำรับอาหารพื้นบ้านของจังหวัดกาญจนบุรีให้คงไว้ สอดคล้องกับการท่องเที่ยวนวัตวิถี ในการส่งเสริมภูมิปัญญาพื้นบ้าน อาหารในชุมชนก็จะเป็นจุดเด่นในการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ครบทุกมิติ
จึงขอเชิญชาวจังหวัดกาญจนบุรีและนักท่องเที่ยว ร่วมเที่ยวชมและชิมอาหารพื้นบ้านของจังหวัดกาญจนบุรี ภายในงานเทศกาลเที่ยวเมืองกาญจน์ อาหารอร่อย ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2561 เวลา 16.00-22.00 น. ที่บริเวณลานสโมสรโรงงานกระดาษ เทศบาลเมืองกาญจนบุรี