0      views

แชร์ทั้งหมด ครั้ง

Facebook share Google share Twitter share Print

วันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม 2561 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรีร่วมกับทีมที่ปรึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้จัดการประชุมเครือข่ายท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 1 ณ ศูนย์กระจายสินค้าตำบลหนองโรงและจุดบริการข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวชุมชน ตำบลหนองโรง อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ทั้งนี้การประชุมได้มีการกำหนดชื่อชมรม การแต่งตั้งประธาน และคณะทำงานกำหนดบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบตามลำดับ ในช่วงกลางวันนั้นมีกิจกรรม การประชันปิ่นโต ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมนำอาหารพิ้นถิ่นของแต่ละชุมชนใส่ปิ่นโตเพื่อมารับประทานร่วมกัน และกิจกรรมช่วงบ่าย ให้ทางชุมชนตำบลหนองโรงนำเสนอกิจกรรมท่องเที่ยวโดยชุมชน เช่น
-ขึ้นรถอีแต๋นไปป่าชุมชนห้วยสะพาน และฟังเรื่องเล่าประวัติความเป็นมาของป่าชุมชน 
-กิจกรรมสานกำไลย์เถาวัลย์
-กิจกรรมชมการแสดงวัฒนธรรมประเพณี ร่อยพรรษา ของคณะครูพันปี
และการประชุมเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่2 จะจัดขึ้น ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2561 ณ บ้านพังตรุ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี โดยหัวข้อในการประชุม ทิศทางในการขับเคลื่อนเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี