โครงการชุมชนท่องเที่ยว otop นวัตวิถี จังหวัดกาญจนบุรี ณ ห้องสังขละบุรี โรงแรมริเวอร์แคว อำเภอเมืองฯ จังหวัดกาญจนบุรี

28 ก.ย. 2561      302 views

แชร์ทั้งหมด 12 ครั้ง

Facebook share Google share Twitter share Print

วันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 เวลา 9.00 น. นางสาวจรรยารักษ์ สาธิตกิจ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมาย ให้นายกิตพล เส็งดอนไพร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กลุ่มงานส่งเสริมการท่องเที่ยว เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวโดยชุมชน ครั้งที่ 2 ณ ห้องสังขละบุรี โรงแรมริเวอร์แคว อำเภอเมืองฯ จังหวัดกาญจนบุรี โดยการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว otop นวัตวิถี จังหวัดกาญจนบุรี โดยมี นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในการประชุม และสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรีเป็น ฝ่ายเลขานุการในการประชุม