การประชุมระดมความคิดเห็นการเป็นจังหวัด Sports Tourism และเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 ปี 2565 ณ ห้องประชุมสังขละบุรี 1 โรงแรมริเวอร์แคว จังหวัดกาญจนบุรี

20 ก.ย. 2561      285 views

แชร์ทั้งหมด 11 ครั้ง

Facebook share Google share Twitter share Printวันที่ 20 กันยายน 2561 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดกาญจนบุรี จัดการประชุมระดมความคิดเห็นการเป็นจังหวัด Sports Tourism และเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 ปี 2565 ณ ห้องประชุมสังขละบุรี 1 โรงแรมริเวอร์แคว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี โดยได้รับเกียรติจากนายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม และนายณรงค์ รักร้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ให้นโยบายและแนวทางการเตรียมความพร้อมของจังหวัดในการเป็นเจ้าภาพกีฬาแห่งชาติ การประชุมได้จัดให้มีการเสวนา หัวข้อ “ทำอย่างไรให้ได้เป็นจังหวัดSports TourismและTop Five กีฬาแห่งชาติ ปี65”โดย นางสาวจรรยารักษ์ สาธิตกิจ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี ดร.นวภัสร์ นนท์ธนาเกียรติ ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดกาญจนบุรี นายสมศักดิ์ เปรมประยูร เลขาธิการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกาญจนบุรี และผศ.ดร.อานนท์ วันลา รองคณบดีคณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏกาญจนบุรี เพื่อเปิดเวทีในการแลกเปลี่ยนสื่อสารให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง และเป็นผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียแสดงความคิดเห็น และมีส่วนร่วมในการกำหนดแนวทางการส่งเสริมให้เป็นจังหวัดSports Tourism และเตรียมความพร้อมการเป็นเจ้าภาพกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 ปี 2565 ที่ต้องการบรรลุเป้าหมายการเป็นจังหวัดเจ้าภาพที่ดีสามารถต้อนรับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ได้อย่างประทับใจ และมีลำดับการแข่งขันอยู่ในTop Five ของการแข่งขัน