ดินแดนมหัศจรรย์:สวรรค์นักเดินทาง DVARAVATI ADVENTURE ณ อ่างเก็บน้ำห้วยกระพร้อย อันเรื่องมาจากพระราชดำริ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี

16 ก.ย. 2561      369 views

แชร์ทั้งหมด 27 ครั้ง

Facebook share Google share Twitter share Print

วันนี้ 16 กันยายน 2561 จังหวัดกาญจนบุรี โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี จัดงานอาณาจักรทวารวดี “ดินแดนมหัศจรรย์:สวรรค์นักเดินทาง” DVARAVATI ADVENTURE ณ อ่างเก็บน้ำห้วยกระพร้อย อันเรื่องมาจากพระราชดำริ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี โดยได้รับเกียรติจากท่านธนณัฏฐ์ ศรีสันต์ นายอำเภอหนองปรือเป็นประธานในพิธีเปิดงาน นางสาวจรรยารักษ์ สาธิตกิจ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี ผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน
การจัดกิจกรรมในวันนี้มีการแข่งขัน 3 ประเภท คือ ฟันรัน 5 กม. วิ่งเทรล (วิ่งในเส้นทางธรรมชาติ)ระยะทาง 10.5 กม. และ 21 กม. การปั่นจักรยานแรลลี่ ระยะทาง 78 กม. พร้อมร่วมทำ CSR ปลูกป่า ทำความสะอาดห้องน้ำสาธารณะ ลดการใช้พลาสติก และโฟม 
การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่แห่ง วิถีไทยให้ผู้ที่มีหัวใจรักการออกกำลังกายกลางแจ้ง ด้วยการนำเสนอสถานที่ ท่องเที่ยวใหม่ๆ สถานที่ออกกำลังกายสนามใหม่ล่าสุดที่จะพาทุกท่านไปสู่ ดินแดนในตำนานแห่งอาณาจักรทวารวดี สถานที่ท่องเที่ยวที่ถูกซ่อนอยู่ ท่ามกลางธรรมชาติของจังหวัดกลุ่มทวารวดี ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี สุพรรณบุรี ราชบุรีและนครปฐม ที่รอการค้นพบและมาเยือน
โดยครั้ง นี้ได้ใช้พื้นที่ในบริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยกระพร้อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอหนองปรือ จังหวัด กาญจนบุรี ซึ่งมีภูมิประเทศที่เหมาะสมของการกำหนดเส้นทางแข่งขันวิ่งใน เส้นทางธรรมชาติและปั่นจักรยานในเส้นทางที่เชื่อมต่อจังหวัดสุพรรณบุรี อีกทั้ง ยังเป็นพื้นที่ใกล้กับถ้ำธารลอด ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์ และโครงการพระราชดำริห้วยองคต  อ.หนองปรือ แหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง ได้แก่ วัดทิพย์สุคนธาราม และวัดสระลงเรือ อ.ห้วยกระเจา  รวมทั้งไหว้พระนิลประทานพร ชมสวนสัตว์ซาฟารี ในอำเภอบ่อพลอย และสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกมากมาย