การจัดมหกรรมแสดงสินค้า และชุมชน ในงาน "พาใจไปเที่ยวชุมชน คนกาญจน์เอง" ระหว่างวันที่ 5-9 ก.ย. 61. ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน

6 ก.ย. 2561      325 views

แชร์ทั้งหมด 27 ครั้ง

Facebook share Google share Twitter share Printวันที่ 6 กันยายน 2561 เวลา 14.00 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี ได้พัฒนาในชุมชนที่มีศักยภาพ สู่การท่องเที่ยวโดยชุมชน ตั้งแต่ปี2560 จนถึงปัจจุบัน มีชุมชนที่มีศักยภาพในการรองรับ นักท่องเที่ยววิถีชุมชน 14. ชุมชน นำมาสู่การจัดมหกรรมแสดงสินค้า และชุมชน ในงาน "พาใจไปเที่ยวชุมชน คนกาญจน์เอง" ระหว่างวันที่ 5-9 ก.ย. 61. ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน รวมทั้งจัดให้มีการเสาวนาสร้างเครือข่ายท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี 
โดยนางสาวจรรยารักษ์ สาธิตกิจ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี ได้เข้าร่วมเวทีเสวนา "เรามาเป็นเครือข่ายกันเถอะ" ณ งาน พาใจไปเที่ยว... ชุมชนคน กาญจน์เอง บริเวณลานด้านหน้าห้างสรรพสินค้าโรบินสันจังหวัดกาญจนบุรี ทั้งนี้มี ผู้ใหญ่หรั่ง อำพล ธานีครุท นายกสมาคมท่องเที่ยวชุมชน 14 จังหวัดภาคใต้ คุณนิธิ สืบพงษ์สังข์ เลขาธิการสมาคมท่องเที่ยวไทยอย่างรับผิดชอบ และตัวแทนชุมชนท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี 20 ชุมชนเข้าร่วมเสวนา และพิธีกรนำเสวนา คุณตุ๊กตา อุบลวรรณ บุญรอด