โครงการกิจกรรมรณรงค์ห้องน้ำสาธารณะสะอาดเพื่อการท่องเที่ยว "ห้องน้ำสะอาด สุขใจ ไปเที่ยวไหนก็ WC OK"

30 ส.ค. 2561      311 views

แชร์ทั้งหมด 28 ครั้ง

Facebook share Google share Twitter share Print

วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2561
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี 
โดยนางสาวจรรยารักษ์ สาธิตกิจ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี
ได้นำสถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหาร ร้านของฝาก ที่พัก รีสอร์ท และสถานีน้ำมันเชื้อเพลิง
ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานส้วมสาธารณะระดับประเทศ (HaS) 
ตามโครงการกิจกรรมรณรงค์ห้องน้ำสาธารณะสะอาดเพื่อการท่องเที่ยว
"ห้องน้ำสะอาด สุขใจ ไปเที่ยวไหนก็ WC OK" จำนวน 37 แห่ง
เข้ารับมอบเกียรติบัตรและป้ายสัญลักษณ์ "WC OK" 
จากผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการและอำเภอ 
ครั้งที่ 8/2561 ประจำเดือนสิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ (ชั้น 5) ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี