กิจกรรม "เราทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม : ลดรับ ลดให้ ลดใช้ ถุงพลาสติก และลดโฟมบรรจุอาหาร" โดยมีท่านณรงค์ รักร้อย รองผู้ว่าจังหวัดกาญจนบุรี

29 ส.ค. 2561      340 views

แชร์ทั้งหมด 28 ครั้ง

Facebook share Google share Twitter share Print

วันที่ 29 สิงหาคม 2561
เวลา 09.00 น. เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรี ได้รับมอบหมายจากท่านท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี ให้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชน ในพื้นที่เป้าหมาย ในกิจกรรม "เราทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม : ลดรับ ลดให้ ลดใช้ ถุงพลาสติก และลดโฟมบรรจุอาหาร"
โดยมีท่านณรงค์ รักร้อย รองผู้ว่าจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธี โดยในช่วงเช้าเป็นกิจกรรมเดินรณรงค์การลดใช้ถุงพลาสติกและโฟม ณ ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี และตลาดประชารัฐ
และในเวลา 13.00 น.เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชน ณ ห้องประชุมแควใหญ่ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี