โครงการจังหวัดเคลื่อนที่และโครงการคลินิคมหาดไทย ณ วัดกร่างทอง ตำบลทุ่งทอง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

28 ส.ค. 2561      292 views

แชร์ทั้งหมด 23 ครั้ง

Facebook share Google share Twitter share Print

วันที่ 28 สิงหาคม 2561 สำนักการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้กลุ่มงานส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการเข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่และโครงการคลินิคมหาดไทย ณ วัดกร่างทอง ตำบลทุ่งทอง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ผลการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย