กิจกรรมปลูกหญ้าแฝก จำนวน 1,000 ต้น ตามโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำที่ 1 วัดทิพย์สุคนธาราม อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี

25 ส.ค. 2561      325 views

แชร์ทั้งหมด 30 ครั้ง

Facebook share Google share Twitter share Printวันที่ 25 สิงหาคม 2561 เวลา 16.00 น. มูลนิธิพระพุทธเมตตาประชาไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดย ดร.วีระชัย ณ นคร กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิพระพุทธเมตตาประชาไทยฯ นำส่วนราชการ ประชาชน และนักปั่นจักรยานในรายการปั่นท่องเที่ยวทวารวดี โดยมีนางสาวจรรยารักษ์ สาธิตกิจ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี ได้นำคณะร่วมกิจกรรมปลูกหญ้าแฝก จำนวน 1,000 ต้น ตามโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำที่ 1 วัดทิพย์สุคนธาราม อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็นสถานที่ประดิษฐานพระพุทธมหาเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์ พระพุทธรูปปางขอฝนและเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ที่มีความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยว ทั้งอาคารสถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครัน