โครงการเดิน – วิ่งทอดผ้าป่า วังขนายซุปเปอร์มินิ - ฮาล์ฟมาราธอน 2018 ครั้งที่ 8 ณ วัดวังขนายทายิการาม และเชื่อมโยงเส้นทางวิ่งที่สวยงามของอำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

19 ส.ค. 2561      293 views

แชร์ทั้งหมด 28 ครั้ง

Facebook share Google share Twitter share Print

วันนี้ 19 สิงหาคม 2561 จังหวัดกาญจนบุรี โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับวัดวังขนายทายิการาม จัดโครงการเดิน – วิ่งทอดผ้าป่า วังขนายซุปเปอร์มินิ - ฮาล์ฟมาราธอน 2018 ครั้งที่ 8 ณ วัดวังขนายทายิการาม และเชื่อมโยงเส้นทางวิ่งที่สวยงามของอำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี โดยได้รับเกียรติจากนายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวจรรยารักษ์ สาธิตกิจ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี นายอธิสรรค์ อินทร์ตรา นายอำเภอท่าม่วง ร่วมกิจกรรมและร่วมพิธีมอบถ้วยและเหรียญรางวัลให้กับนักกีฬาในประเภทต่างๆ ดังนี้
1) วิ่งเพื่อสุขภาพ (Fun run) ระยะทาง 5 กิโลเมตร
2) วิ่งระยะซุปเปอร์มินิมาราธอน ระยะทาง 14 กิโลเมตร
3) วิ่งระยะซุปเปอร์ฮาล์ฟมาราธอน ระยะทาง 24 กิโลเมตร
4) วิ่งระยะมาราธอน ระยะทาง 42.195 กิโลเมตร
การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดกิจกรรมสนับสนุนการท่องเที่ยวภายในจังหวัด สร้างภาพลักษณ์ที่ดีด้านการท่องเที่ยว สร้างรายได้ให้กับจังหวัดกาญจนบุรี และประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัด โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนไม่น้อยกว่า 8,000 คน เข้าร่วมกิจกรรมวิ่งในเส้นทางการท่องเที่ยวของอำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี