การดำเนินโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม “รวมใจภักดิ์รักพื้นที่สีเขียว”(กิจกรรมปลูกป่าต้นทองอุไร)

11 ก.ค. 2561      122 views

แชร์ทั้งหมด 6 ครั้ง

Facebook share Google share Twitter share Printสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี  เข้าร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม และชมรมการท่องเที่ยวตำบลลุ่มสุ่ม ในการดำเนินโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม “รวมใจภักดิ์รักพื้นที่สีเขียว”(กิจกรรมปลูกป่าต้นทองอุไร) โดยได้รับความร่วมมือจากบุคลากรภาครัฐและเอกชนกว่า 150 คน ร่วมกันปลูกต้นทองอุไร ในพื้นที่ตลอดเส้นทาง 5 กิโลเมตร ณ แหล่งท่องเที่ยวและเส้นทางสาธารณะของตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของตำบลลุ่มสุ่มโดยเชิญชวนให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม เพิ่มพื้นที่สีเขียว ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสองข้างทางของตำบลลุ่มสุ่ม และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2561