โครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน หลักสูตรตามแผนกิจกรรมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ตามอัตลักษณ์เฉพาะถิ่น ภายใต้โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ และปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเดิมอย่างสมดุลและยั่งยืน ระหว่างวันที่ 8-12 พฤษภาคม 2561

8 พ.ค. 2561      257 views

แชร์ทั้งหมด 4 ครั้ง

Facebook share Google share Twitter share Printจังหวัดกาญจนบุรีโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี ได้จัดโครงการ การฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน หลักสูตรตามแผนกิจกรรมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ตามอัตลักษณ์เฉพาะถิ่น ภายใต้โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ และปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเดิมอย่างสมดุลและยั่งยืน ระหว่างวันที่ 8-12 พฤษภาคม 2561 ณ โฮมเสตย์เป้าหมาย4แห่ง ในจังหวัดกาญจนบุรี - บรรยายในหัวข้อทิศทางการท่องเที่ยวโดยชุมชน - การส่งเสริมการตลาด การสร้างแบรนด์ และสร้างกิจกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อสร้างประสบการณ์ร่วมให้กับลูกค้า - ชาวบ้านได้ร่วมเสวนาในหัวข้อ แนวทางการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยมีวิทยากรจาก ผู้แทนพัฒนาการจังหวัดกาญจนบุรี และท่านท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรีให้คำแนะนำในเบื้องต้น