โครงการผู้สูงอายุ จิตแจ่มใส ร่างกายแข็งแรง ตำบลบ้านเก่า ประจำปี 2561

1 พ.ค. 2561      208 views

แชร์ทั้งหมด 7 ครั้ง

Facebook share Google share Twitter share Print

วันที่ 18 เมษายน 2561 กลุ่มงานส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ ได้เข้าร่วมโครงการผู้สูงอายุ จิตแจ่มใส ร่างกายแข็งแรง ตำบลบ้านเก่า ประจำปี 2561 โดยจัดการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี