งานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยทรงดำ ตำบลสระลงเรือ ครั้งที่ 21 ประจำปี 2561 ณ วัดพรหมนิมิต ตำบลสระลงเรือ อำเภอห้วยกระเจา

1 พ.ค. 2561      170 views

แชร์ทั้งหมด 12 ครั้ง

Facebook share Google share Twitter share Print

วันที่ 29 เมษายน 2561 ท่านจรรยารักษ์ สาธิตกิจ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยทรงดำ ตำบลสระลงเรือ ครั้งที่ 21 ประจำปี 2561 ณ วัดพรหมนิมิต ตำบลสระลงเรือ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งจัดงานระหว่างวันที่ 28 - 29 เมษายน 2561 โดยผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมายให้ นายอนันต์ นาคนิยม ปลัดจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด และว่าที่ร้อยตรีศุภมงคล บูชาถ่ายเทศ นายอำเภอห้วยกระเจา กล่าวรายงาน ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ อาทิ การจัดนิทรรศการแสดงวิถีชีวิตและประวัติความเป็นมาของชาวไทยทรงดำ การจัดซุ้มอาหารพื้นบ้านของขาวไทยทรงดำ และการประกวดสาวงามเทพีไทยทรงดำ