เข้าร่วมประชุมเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี

22 พ.ย. 2565      8 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. นางสาวกิรดา ลำโครัตน์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยนายกิตพล เส็งดอนไพร เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานพัฒนาการท่องเที่ยว นายพีระ สุจริตธรรม เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอศรีสวัสดิ์ และนายธนวัฒน์ ไผ่แสงทอง เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอหนองปรือ เข้าร่วมประชุมเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็นการประชุมที่ให้แต่ละชุมชนได้ค้นหาเสน่ห์ของตนเอง และร่วมกันจัดทำแผนที่ท่องเที่ยวชุมชนของตนเอง เพื่อนำมาเชื่อมโยงเป็นเส้นทางท่องเที่ยวในระดับตำบล อำเภอ จังหวัดเป็นลำดับต่อไป และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สัญจร ชุมชนเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี ณ ไร่ ส.บุญมีฤทธิ์ ชุมชนบ้านทุ่งโป่ง หมู่ 17 ตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี