ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ครั้งที่ 4/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Cisco Webex Meetings)

21 ก.ย. 2565      10 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

วันที่ 21 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น.นางสาวกิรดา ลำโครัตน์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1
ครั้งที่ 4/2565 โดยมี นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานการประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Cisco Webex Meetings) ณ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี