พิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ท้องที่ ท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี

20 มิ.ย. 2565      12 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

วันที่ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น.นางสาวกิรดา ลำโครัตน์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี
พร้อมด้วย นางสาวสพัชญ์ชน ทองขาว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และกลุ่มงานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ
เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ท้องที่ ท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี
โดยมี นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด
ณ สนามกีฬากลางจังหวัดกาญจนบุรี (กลีบบัว) อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี