รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ลงพื้นที่พบปะประชาชน และสำรวจแหล่งท่องเที่ยว อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

19 มิ.ย. 2565      8 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

วันที่ 19 มิถุนายน 2565 เวลา 15.00 น.นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ลงพื้นที่พบปะประชาชน และสำรวจแหล่งท่องเที่ยว อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
จำนวน 3 แห่ง ได้แก่
1. พื้นที่บ้านมั่นคง ริมน้ำแม่กลอง เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น เพื่อรับรายงานขอสนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างสนามกีฬาและพัฒนาพื้นที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวริมน้ำแม่กลอง
2. เดินทางไปสักการะท่านอาจารย์โหพัฒน์ ณ โรงเจเข่งซิ่วตั้วท่าเรือพระแท่น ซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และเป็นแหล่งยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนในพื้นที่
3.เดินทางไปบริเวณสระว่ายน้ำ เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น เพื่อรับรายงานขอสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างสระว่ายน้ำให้แก่เยาวชนและประชาชนในพื้นที่
ตามนโยบายของกรมพลศึกษาที่สนับสนุนให้เยาวชนว่ายน้ำเป็นสามารถช่วยเหลือตัวเองและผู้อื่นได้จากกรณีเกิดเหตุทางน้ำ ในพื้นที่เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น
ซึ่งการลงพื้นที่ดังกล่าวฯ มี นายยศวัฒน์ มาไพศาลสิน สมาชิกสภาผู้แทนราษฏรจังหวัดกาญจนบุรี และคณะ ให้การต้อนรับในครั้งนี้ด้วย