ประชุมการขับเคลื่อนงานด้านการจัดทำเส้นทางการท่องเที่ยวเพื่อรองรับการศึกษาดูงาน

24 พ.ย. 2564      5 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น.นางสาวกิรดา ลำโครัตน์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี
 และศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมสนับสนุนการขับเคลื่อนงานด้านการจัดทำเส้นทางการท่องเที่ยว เพื่อรองรับการศึกษาดูงาน  ร่วมกับคณะทำงานฟื้นฟูเศรษฐกิจ
การท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรี "ทีมเปิดเมืองกาญจน์" ภายใต้แนวคิด "เมืองกาญจน์สบ๊าย...สบาย อุ่นใจทุกที่ ปลอดภัยทุกแห่ง ประทับในทุกเวลา" เพื่อรองรับการเปิดพื้นที่ท่องเที่ยว
ของจังหวัดกาญจนบุรีต่อไป ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี