เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาสมรรถภาพทางกาย สำหรับเด็กและเยาวชน ผ่านสื่อออนไลน์ในรูปแบบการสื่อสารสองทาง (Zoom และ Facebook) ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 7-9 กันยายน 2564

9 ก.ย. 2564      56 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

วันที่ 9 กันยายน 2564 นางสาวกิรดา ลำโครัตน์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้ นายพงศ์ทวรรธน์ ชื่นกลิ่นธูป เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีสุชาติ แก้วบัวดี เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอเลาขวัญ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาสมรรถภาพทางกาย สำหรับเด็กและเยาวชน ผ่านสื่อออนไลน์ในรูปแบบการสื่อสารสองทาง (Zoom และ Facebook) ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 7-9 กันยายน 2564 โดยสำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา