เข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นแผนพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 - 2570 และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (กบจ.)

9 ก.ย. 2564      17 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

วันที่ 9 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น.นางสาวกิรดา ลำโครัตน์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วย นายศศิน ดิศวนนท์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ และกลุ่มงานส่งเสริมการท่องเที่ยว เข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นแผนพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 - 2570 และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (กบจ.) เพื่อให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 - 2570 และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมี นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมแควใหญ่ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี