เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ครั้งที่ 5/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Cisco Webex Meetings)

8 ก.ย. 2564      18 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

วันที่ 8 กันยายน 2564 เวลา 14.00 น. นางสาวกิรดา ลำโครัตน์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ครั้งที่ 5/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Cisco Webex Meetings) โดยมี นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานการประชุม ณ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี