ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวอาเซียน

16 เม.ย. 2564      115 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวอาเซียน และผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวในส่วนที่เกี่ยวข้อง สมัครเข้ารับการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานโรงแรมสีเขียวของอาเซียนและมาตรฐานเมืองท่องเที่ยวสะอาดของอาเซียน ประจำปี พ.ศ.2564 สามารถดูรายละเอียดและขั้นตอนการสมัครเพื่อขอรับการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวอาเซียน หรือสมัครผ่านเว็บไซต์ www.uniserv.buu.ac.th หรือสแกน QR Code ดังภาพ