การประชุมคณะกรรมการพิจารณาตัดสินคลิปวีดิโอสั้น เรื่อง "ประวัติศาสตร์ ชาติไทย และพระมหากษัตริย์" ครั้งที่ 2

4 ก.พ. 2564      61 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาตัดสินคลิปวีดิโอสั้น เรื่อง "ประวัติศาสตร์ ชาติไทย และพระมหากษัตริย์" ครั้งที่ 2
เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี ตำบลท่ามะขาม อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี