ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรีเข้าร่วมประชุมรายงานผลการดำเนินงานแก้ไขปัญหาในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมกีฬา

24 ก.ย. 2563      19 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

นางสาวกิรดา ลำโครัตน์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรีเข้าร่วมประชุมรายงานผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค ร่วมเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมกีฬาของส่วนราชการ รัฐวิสากิจ และองค์การมหาชน ในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2563 ณ โรงแรมลี การ์เดนส์ พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ในระหว่างวันที่ 24-26 กันยายน 2563