ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ตาราง ป.ป.ช.7 การจ้างเหมาจัดกิจกรรม "ท่องเที่ยว สไตล์ศิลปะร่วมสมัย"   10 ก.ย. 2561 747 ครั้ง
ตาราง ป.ป.ช.7 รายการจ้างเหมาจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวชุมชน/แนะนำเส้นทางท่องเที่ยว (FAM .....   16 ส.ค. 2561 677 ครั้ง
ตาราง ป.ป.ช.7 โครงการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวผ่านสื่อแนะนำการท่องเที่ยว (แผ่นพับ คู่มือ แนะนำการท่.....   10 ส.ค. 2561 671 ครั้ง
ตารางป.ป.ช.7จ้างเหมาดำเนินกิจกรรมการจัดงานอาณาจักรทวารวดีดินแดนมหัศจรรย์สวรรค์นักเดินทาง   18 ก.ค. 2561 778 ครั้ง
ตาราง ป.ป.ช.7 การจ้างเหมาจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายสินค้าด้านการท่องเที่ยวภาคใต้   5 ก.ค. 2561 525 ครั้ง
ตารางป.ป.ช.7จ้างเหมาดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวถ้ำเชลย   5 ก.ค. 2561 472 ครั้ง
ตารางป.ป.ช7จัดทำนิทรรศการท่องเที่ยวเคลื่อนที่   5 ก.ค. 2561 518 ครั้ง
ตารางป.ป.ช.7 จ้างเหมาผลิตวีดีทัศน์แนะนำการท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรี   5 ก.ค. 2561 533 ครั้ง
ตาราง ป.ป.ช.7 และ ราคากลางงานจ้างเหมากิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวใหม่ตามอัตลักษณ์เฉพาะถิ่นด้.....   5 ก.ค. 2561 653 ครั้ง