ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ตารางป.ป.ช.7จ้างเหมาดำเนินกิจกรรมการจัดงานอาณาจักรทวารวดีดินแดนมหัศจรรย์สวรรค์นักเดินทาง 18 ก.ค. 2561 37 ครั้ง
ตารางป.ป.ช7จัดทำนิทรรศการท่องเที่ยวเคลื่อนที่ 5 ก.ค. 2561 36 ครั้ง
ตารางป.ป.ช.7 จ้างเหมาผลิตวีดีทัศน์แนะนำการท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรี 5 ก.ค. 2561 41 ครั้ง
ตาราง ป.ป.ช.7 และ ราคากลางงานจ้างเหมากิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวใหม่ตามอัตลักษณ์เฉพาะถิ่นด้..... 5 ก.ค. 2561 121 ครั้ง
ตาราง ป.ป.ช7 และ ราคากลางงานจ้างเหมาดำเนินโครงการสายน้ำแห่งชีวิตจังหวัดกาญจนบุรี 5 ก.ค. 2561 57 ครั้ง
ตาราง ป.ป.ช7 รายการจ้างเหมาจัดกิจกรรมทวารวดีรำลึก 3 ก.ค. 2561 44 ครั้ง
ตาราง ป.ป.ช.7 จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายสินค้าด้านการท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรี 3 ก.ค. 2561 31 ครั้ง
ตาราง ป.ป.ช.7 จ้างเหมาจัดกิจกรรมและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวชุมชน 3 ก.ค. 2561 41 ครั้ง
ตาราง ป.ป.ช.7 รายการจ้างเหมาจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายสินค้าด้านการท่องเที่ยวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 ก.ค. 2561 25 ครั้ง