ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ตาราง ป.ป.ช.7 การจ้างเหมาจัดกิจกรรม "ท่องเที่ยว สไตล์ศิลปะร่วมสมัย" 10 ก.ย. 2561 140 ครั้ง
ตาราง ป.ป.ช.7 รายการจ้างเหมาจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวชุมชน/แนะนำเส้นทางท่องเที่ยว (FAM ..... 16 ส.ค. 2561 121 ครั้ง
ตาราง ป.ป.ช.7 โครงการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวผ่านสื่อแนะนำการท่องเที่ยว (แผ่นพับ คู่มือ แนะนำการท่..... 10 ส.ค. 2561 131 ครั้ง
ตารางป.ป.ช.7จ้างเหมาดำเนินกิจกรรมการจัดงานอาณาจักรทวารวดีดินแดนมหัศจรรย์สวรรค์นักเดินทาง 18 ก.ค. 2561 181 ครั้ง
ตาราง ป.ป.ช.7 การจ้างเหมาจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายสินค้าด้านการท่องเที่ยวภาคใต้ 5 ก.ค. 2561 80 ครั้ง
ตารางป.ป.ช.7จ้างเหมาดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวถ้ำเชลย 5 ก.ค. 2561 84 ครั้ง
ตารางป.ป.ช7จัดทำนิทรรศการท่องเที่ยวเคลื่อนที่ 5 ก.ค. 2561 77 ครั้ง
ตารางป.ป.ช.7 จ้างเหมาผลิตวีดีทัศน์แนะนำการท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรี 5 ก.ค. 2561 98 ครั้ง
ตาราง ป.ป.ช.7 และ ราคากลางงานจ้างเหมากิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวใหม่ตามอัตลักษณ์เฉพาะถิ่นด้..... 5 ก.ค. 2561 183 ครั้ง