ข้อมูลการเดินทาง

รถตู้ 9 มี.ค 2561 59 ครั้ง
รถโดยสารประจำทาง 9 มี.ค 2561 46 ครั้ง
รถไฟ 9 มี.ค 2561 55 ครั้ง
รถยนต์ส่วนตัว 9 มี.ค 2561 65 ครั้ง