ข้อมูลการเดินทาง

รถตู้ 9 มี.ค 2561 29 ครั้ง
รถโดยสารประจำทาง 9 มี.ค 2561 28 ครั้ง
รถไฟ 9 มี.ค 2561 36 ครั้ง
รถยนต์ส่วนตัว 9 มี.ค 2561 41 ครั้ง