ข้อมูลการเดินทาง

รถตู้ 9 มี.ค 2561 87 ครั้ง
รถโดยสารประจำทาง 9 มี.ค 2561 68 ครั้ง
รถไฟ 9 มี.ค 2561 98 ครั้ง
รถยนต์ส่วนตัว 9 มี.ค 2561 101 ครั้ง