ข้อมูลการเดินทาง

รถตู้ 9 มี.ค 2561 74 ครั้ง
รถโดยสารประจำทาง 9 มี.ค 2561 57 ครั้ง
รถไฟ 9 มี.ค 2561 73 ครั้ง
รถยนต์ส่วนตัว 9 มี.ค 2561 85 ครั้ง