404 - ҲļĿ¼

ҪҵԴѱɾѸƻʱá

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี

ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาออกแบบแหล่งท่องเที่ยวน้ำพุร้อนกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 มุ่งสู่เมืองสปาแบบครบวงจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     10 ก.ย. 2562
จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาออกแบบแหล่งท่องเที่ยวน้ำพุร้อนกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 มุ่งสู่เมืองสปาแบบครบวงจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     10 ก.ย. 2562
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวสนับสนุนการจัดงานวิ่งเทรล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     26 ส.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวสนับสนุนการจัดงานวิ่งเทรล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     26 ส.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาดำเนินการจัดกิจกรรมวิ่งแบบผจญภัยในพื้นที่ธรรมชาติ (Trail Running) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     23 ส.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาดำเนินการจัดกิจกรรมวิ่งแบบผจญภัยในพื้นที่ธรรมชาติ (Trail Running) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     23 ส.ค. 2562
จ้างเหมาจัดงานวิ่งเขาชนไก่ฮาล์ฟมาราธอน 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     21 ส.ค. 2562