04 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

24 มิ.ย. 2563      1222 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print


เอกสารดาวน์โหลด

แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ดาวน์โหลด
ยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พ.ศ. 2560-2564 ดาวน์โหลด
ยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พ.ศ. 2555-2559 ดาวน์โหลด