บุคลากรเจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอ จังหวัดกาญจนบุรี

1 มี.ค 2561      1915 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำสำนักงานการท่องเที่ยว และกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี
ชื่อ - สกุล : นายพงศ์ทวรรธน์ ชื่นกลิ่นธูป
หมายเลขติดต่อ : 034 520 335
Email Address : kanchanaburi@mots.go.th
เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอท่าม่วง
ชื่อ - สกุล : นางสาวนงลักษณ์ กาญจนวัฒนกิจ
หมายเลขติดต่อ : 080 8050 4065
Email Address : kanchanaburi@mots.go.th
เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอเมืองกาญจนบุรี
ชื่อ - สกุล : นายพนม ตันเจริญ
หมายเลขติดต่อ : 087 163 9954
Email Address : kanchanaburi@mots.go.th

เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอท่ามะกา
ชื่อ - สกุล : นายณรงค์ชัย สายมาอินทร์
หมายเลขติดต่อ : 082 244 1290
Email Address : kanchanaburi@mots.go.th

เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอศรีสวัสดิ์
ชื่อ - สกุล : นายพีระ สุจริตธรรม
หมายเลขติดต่อ : 083 3168980
Email Address : kanchanaburi@mots.go.th
เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอด่านมะขามเตี้ย
ชื่อ - สกุล : นายสันติ ทองนาค
หมายเลขติดต่อ : 081 292 9344
Email Address : kanchanaburi@mots.go.th
เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอห้วยกระเจา
ชื่อ - สกุล : นางสาวนิภาวรรณ วงษ์แก้ว
หมายเลขติดต่อ : 089 258 5828
Email Address : kanchanaburi@mots.go.th
เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอบ่อพลอย
ชื่อ - สกุล : นายอุทิศ เจนกสิสาน
หมายเลขติดต่อ : 081 011 8426
Email Address : kanchanaburi@mots.go.th
เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอเลาขวัญ
ชื่อ - สกุล : นายสุชาติ แก้วบัวดี
หมายเลขติดต่อ : 086 756 3150
Email Address : kanchanaburi@mots.go.th
เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอหนองปรือ
ชื่อ - สกุล : นายธนวัฒน์ ไผ่แสงทอง
หมายเลขติดต่อ : 089 985 6121
Email Address : kanchanaburi@mots.go.th
เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอไทรโยค
ชื่อ - สกุล : นายเวนิช สมประสงค์
หมายเลขติดต่อ : 081 077 6066
Email Address : kanchanaburi@mots.go.th
เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอทองผาภูมิ
ชื่อ - สกุล : นายบุญชัย ศิริสุข
หมายเลขติดต่อ : 081 012 7704
Email Address : kanchanaburi@mots.go.th
เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอสังขละบุรี
ชื่อ - สกุล : นายพงษ์ศักดิ์ ธีระโชคดี
หมายเลขติดต่อ : 081 009 3700
Email Address : kanchanaburi@mots.go.th

เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอพนมทวน
ชื่อ - สกุล : นายวรวุฒิ จินดากูล
หมายเลขติดต่อ : 081 192 4907
Email Address : kanchanaburi@mots.go.th


แหล่งที่มา :