ประชุมหารือแนวทางดำเนินโครงการเสริมภาพลักษณ์ ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยและกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวมาเยือนจังหวัดกาญจนบุรี "เที่ยวเมืองกาญจน์ สบ๊าย สบาย"

8 ม.ค. 2564      134 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

จังหวัดกาญจนบุรี โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรี จัดประชุมเตรียมวางแผนแนวทางการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของการท่องเที่ยว ภายใต้ชื่อ “เที่ยวเมืองกาญจน์ สบ๊าย สบาย” เพื่อยกระดับการรองรับและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัด รวมถึงรับฟังปัญหา/ผลกระทบด้านการท่องเที่ยวในสถานการณ์ปัจจุบัน จากผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว และร่วมกันวางแผนการสร้างความเชื่อมั่นและมาตรการต่างๆ ในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวของจังหวัดภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 คลี่คลายลง

โดยมี นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมด้วย ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมแควใหญ่ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี