ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินโครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายนันทนาการกรมพลศึกษา ด้ว.....   5 ส.ค. 2563 57 ครั้ง
ตาราง ปปช.07 กิจกรรมท่องเที่ยวเมืองกาญจน์อาหารอร่อยและสายน้ำแห่งชีวิตกาญจนบุรี   16 ส.ค. 2562 223 ครั้ง
ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง ยกเลิกการจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาออกแบบแหล่งท่องเที่ยวน้ำพุร้อน กลุ่ม.....   14 มิ.ย. 2562 287 ครั้ง
ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาโครงการส่งเสริมการใช้นวัตกรรมด้านการตลาดยุคใหม่ กิจกรรมนวัตกรรมเมืองท่องเท.....   22 เม.ย. 2562 375 ครั้ง
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการส่งเสริมการใช้นวัตกรรมด้านการตลาดยุคใ.....   11 เม.ย. 2562 341 ครั้ง
ตาราง ปปช.07 โครงการส่งเสริมการใช้นวัตกรรมด้านการตลาดยุคใหม่ กิจกรรมนวัตกรรมเมืองท่องเที่ยวอัจฉริยะ   11 เม.ย. 2562 320 ครั้ง
ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาโครงการส่งเสริมการใช้นวัตกรรมด้านการตลาดยุคใหม่ กิจกรรมนวัตกรรมเมืองท่องเท.....   11 เม.ย. 2562 350 ครั้ง
ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   12 ก.พ. 2562 279 ครั้ง