Facebook share Twitter share Print

โครการจัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน

หมวดกิจกรรม : หมวดกีฬา

ระยะเวลาตามโครงการ ช่วงเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ ถึง เดือนสิงหาคม ๒๕๖๓

สถานที่ดำเนินการ
สนามกีฬากลางจังหวัดกาญจนบุรี
หน่วยงาน
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี
ผู้ที่เกี่ยวข้อง
-
วัน/เวลาเริ่มต้น
01/08/2563 : ไม่ระบุเวลา
วัน/เวลาสิ้นสุด
31/08/2563 : ไม่ระบุเวลา