ReadyPlanet.com
dot dot
กึ่งกลาง
dot
:: จังหวัดกาญจนบุรี ::
dot
bulletข้อมูลจังหวัด
bulletสถานที่ท่องเที่ยว
bulletเทศกาลงานประเพณี
bulletของดีประจำจังหวัด
bulletข้อมูลการเดินทาง
bulletสถานที่พัก
bulletร้านอาหาร
dot
:: ปฏิทินกิจกรรมปี 2556 ::
dot
bulletเดือนมกราคม
bulletเดือนกุมภาพันธ์
bulletเดือนมีนาคม
bulletเดือนเมษายน
bulletเดือนพฤษภาคม
bulletเดือนมิถุนายน
bulletเดือนกรกฏาคม
bulletเดือนสิงหาคม
bulletเดือนกันยายน
bulletเดือนตุลาคม
bulletเดือนพฤศจิกายน
bulletเดือนธันวาคม
dot
:: ข่าวประชาสัมพันธ์ ::
dot
bulletข่าวด้านท่องเที่ยวส่วนกลาง
bulletข่าวท่องเที่ยว
bulletข่าวด้านกีฬาส่วนกลาง
bulletข่าวกีฬา
bulletประชาสัมพันธ์
bulletภาพกิจกรรมของสำนักงานฯ
dot
:: หน่วยงานภายในกระทรวง ::
dot
bulletกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
bulletกรมการท่องเที่ยว
bulletกรมพลศึกษา
bulletการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
bulletการกีฬาแห่งประเทศไทย
bulletสถาบันการพลศึกษา
bulletกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว
bulletสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
dot
:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::
dot
bulletสำนักงานจังหวัดกาญจนบุรี
bulletสำนักงานตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี
bulletททท.สำนักงานกาญจนบุรี
bulletสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวกาญจนบุรี
bulletสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวกาญจนบุรี
bulletหอการค้าจังหวัดกาญจนบุรี
bulletสมาคมส่งเสริมกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี
bulletสำนักงานกองทุนสนับสนุนน สสส.
dot
:: เว็บไซต์ด้านการท่องเที่ยว ::
dot
bulletเส้นทางท่องเที่ยวเชิงเกษตร
bulletเว็บบอร์ด
bulletค้นหา www.google.co.th
- เอกสารการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 35 ประจำปี พ.ศ. 2557 "เมืองมะขามหวานเกมส์"

เอกสารการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 35 ประจำปี พ.ศ. 2557 "เมืองมะขามหวานเกมส์"

ดาวน์โหลดเอกสาร ด้านล่าง

ระเบียบกรมพลศึกษาว่าด้วยการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2553 Document2.pdf

ระเบียบการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 35 ประจำปี พ.ศ. 2557 เมืองมะขามหวานเกมส์ Document3.pdf

ใบสมัคร Document1.pdf
ข่าวกีฬา

- ประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬา
- การแข่งขันกีฬาชักกะเย่อชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย
- การแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชนครั้งที่ 9 ประจำปี 2556
- การแข่งขันกรีฑานักเรียน-นักศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี 2556
- การแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ครั้งที่ 9 ประจำปี 2556
- การแข่งขันกีฬาชาวไทยภูเขา ครั้งที่ 25 ประจำปี 2556
- การแข่งขันกีฬา โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุมบุคคลพิเศษฯCopyright © 2010 All Rights Reserved.

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี สนามกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี ต.ท่ามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
โทร/โทรสาร 0-3452-0335,0-3452-0089
Email: kanchanaburi@mots.go.th