ReadyPlanet.com
dot dot
กึ่งกลาง
dot
:: จังหวัดกาญจนบุรี ::
dot
bulletข้อมูลจังหวัด
bulletสถานที่ท่องเที่ยว
bulletเทศกาลงานประเพณี
bulletของดีประจำจังหวัด
bulletข้อมูลการเดินทาง
bulletสถานที่พัก
bulletร้านอาหาร
dot
:: ปฏิทินกิจกรรมปี 2556 ::
dot
bulletเดือนมกราคม
bulletเดือนกุมภาพันธ์
bulletเดือนมีนาคม
bulletเดือนเมษายน
bulletเดือนพฤษภาคม
bulletเดือนมิถุนายน
bulletเดือนกรกฏาคม
bulletเดือนสิงหาคม
bulletเดือนกันยายน
bulletเดือนตุลาคม
bulletเดือนพฤศจิกายน
bulletเดือนธันวาคม
dot
:: ข่าวประชาสัมพันธ์ ::
dot
bulletข่าวด้านท่องเที่ยวส่วนกลาง
bulletข่าวท่องเที่ยว
bulletข่าวด้านกีฬาส่วนกลาง
bulletข่าวกีฬา
bulletประชาสัมพันธ์
bulletภาพกิจกรรมของสำนักงานฯ
dot
:: หน่วยงานภายในกระทรวง ::
dot
bulletกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
bulletกรมการท่องเที่ยว
bulletกรมพลศึกษา
bulletการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
bulletการกีฬาแห่งประเทศไทย
bulletสถาบันการพลศึกษา
bulletกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว
bulletสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
dot
:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::
dot
bulletสำนักงานจังหวัดกาญจนบุรี
bulletสำนักงานตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี
bulletททท.สำนักงานกาญจนบุรี
bulletสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวกาญจนบุรี
bulletสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวกาญจนบุรี
bulletหอการค้าจังหวัดกาญจนบุรี
bulletสมาคมส่งเสริมกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี
bulletสำนักงานกองทุนสนับสนุนน สสส.
dot
:: เว็บไซต์ด้านการท่องเที่ยว ::
dot
bulletเส้นทางท่องเที่ยวเชิงเกษตร
bulletเว็บบอร์ด
bulletค้นหา www.google.co.th


ขอต้อนรับท่านเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ดินแดนแห่ง "แคว้นโบราณ ด่านเจดีย์ มณีเมืองกาญจน์ สะพานข้ามแม่น้ำแคว แหล่งแร่น้ำตก"

   

       จังหวัดกาญจนบุรี  เป็นจังหวัดชายแดนตั้งอยู่ติดชายแดน
พม่าทางตะวันตกของประเทศไทย   เป็นจังหวัดที่มีภูมิประเทศ
ส่วนใหญ่เป็นป่าเขาอยู่ทางด้านเหนือและด้านตะวันตก  มีพื้นที่
ราบอยู่ทางตอนใต้    กับพื้นที่ราบสูงทางตะวันออกของจังหวัด
ลักษณะภูมิประเทศดังกล่าวทำให้จังหวัดกาญจนบุรี  มีแหล่งน้ำ
สำคัญหลายสายหล่อเลี้ยงประชากรในจังหวัด  และจังหวัดใกล้
เคียงมาโดยตลอด มีการสร้างเขื่อนเก็บกักน้ำไว้ใช้ประโยชน์ใน
ด้านต่างๆ ด้วยลักษณะภูมิประเทศที่เป็นป่า  และเขาจำนวนมาก
นี้เองทำให้เกิดทรัพยากรธรรมชาติเช่นแร่ธาตุ ป่าไม้พืชพันธุ์ไม้
ลำห้วย ลำธาร  น้ำตก    รวมทั้งสัตว์ป่านานาชนิดไว้สำหรับรอง
รับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาศึกษา และเพื่อการท่องเที่ยวอย่าง
กว้างขวาง                  

กำหนดการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจำปี 2557icon
การแข่งขันวอลเลย์บอลนักเรียนชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย ประจำปี 2557icon
การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาคicon
การแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย "ภูเก็จเกมส์"icon

การแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย "ภูเก็จเกมส์" ระหว่างวันที่ 23 - 25 กรกฎาคม 2557

งานเทศกาลความรัก ปี 57
เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขัน และ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการเจ้าหน้าที่และนักกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ประจำปี 2556 รอบคัดเลือกตัวแทนเขตการแข่งขันกีฬาที่ 7icon

โปรแกรมการแข่งขันวอลเลย์บอลนักเรียนชิงแชมป์เอเชีย ครั้งที่ 4 ประจำปี2557
อ่านต่อ...
วิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล ประจำปี 2557icon
อ่านต่อ...

1.น้ำตกห้วยแม่ขมิ้น

  ตั้งอยู่บริเวณที่ทำการอุทยานฯริมทะเลสาบเขื่อนศรีนครินทร์ 
  ห่างจากอำเภอเมืองกาญจนบุรีประมาณ   108 กิโลเมตร
 
น้ำตกห้วยแม่ขมิ้นมีสภาพสวยงามเป็นอย่างยิ่งทั่วบริเวณร่มรื่น
  
ด้วยพันธุ์ไม้ป่านานาชนิดน้ำตกไหลมาจากต้นน้ำของเทือกเขา
  
กะลาซึ่งเป็นป่าดิบเขาแล้งทางทิศตะวันออกของอุทยานฯ และ
 
ไหลลงสู่อ่างเก็บน้ำ เขื่อนศรีนครินทร์ นับเป็นน้ำตกที่สวยที่สุด
  
แห่งหนึ่ง 
  รายละเอียดจากเว็บไซต์ : อุทยานแห่งชาติศรีนครินทร์  
 
                                ไปด้วยกันดอทคอม,ฯลฯ


 

2. น้ำพุร้อนหินดาด
    น้ำพุร้อนหินดาด หรือน้ำพุร้อนกุยมั่งตั้งอยู่ที่ อ.ทองผาภูมิ
    บ้านหินดาด บ่อน้ำพุร้อนแห่งนี้ เป็นบ่อน้ำร้อนธรรมชาติ
    ริมลำธาร อุณหภูมิประมาณ 45-55 องศาเซลเซียส  
    พุ่งออก มาจากเนินย่อม ๆ กว้างพอประมาณ  ปัจจุบันจะ
    มีนักท่องเที่ยว เดินทางไปอาบ น้ำแร่ ที่นี่กันมาก........  

   

3. ล่องแพเมืองกาญจน์
   แม่น้ำ ป่าเขา ลำเนาไพร อีกกิจกรรมท่องเที่ยวที่น่า
   สัมผัส เมื่อมาล่องแพ ท่องเที่ยวเมืองกาญจนบุรี 
   เว็บไซต์ :
   

 

4. อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ 
    ตั้งอยู่ในเขตป่าแห่งชาติป่าห้วยเขย่ง  และป่าเขาช้างเผือก
    ในเขตท้องที่อำเภอทองผาภูมิและอำเภอสังขละบุรี
 จังหวัด
    กาญจนบุรี พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเทิือกเขาสลับซับซ้อน เป็น

    ส่วนหนึ่งของเทือก
เขาตะนาวศรี ยอดเขาที่สำคญ ได้แก่
    เขาช้างเผือก เขานิซา เขาพุถ่อง  เขาด่าง เขาปากประตู 
    เขาเลาะโล  ฯลฯ เป็นต้นกำเนิดของลำห้วยต่างๆ ห้วยมาลัย

    
รายละเอียดจากเว็บไซต์ :โอเคเนชั่น ,ไปด้วยกันดอทคอม 
                    สพายเป้ดอทคอม ,อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ
                    

  

5. สถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ ตำนานสมเด็จพระนเรศวร
    
มหาราช
    ที่มีระยะเวลาการก่อสร้างกว่า 4 ปี จากสภาพพื้นที่ป่ารกกว่า
    
2,000 ไร่ ดำเนินการถ่ายทำในบริเวณกองพลทหารราบที่ ๙ 
    
ค่ายสุรสีห์
   
เว็บไซต์ : พร้อมมิตรฟิล์มสตูดิโอ

เข้าดูในเว็บไซต์..

Copyright © 2010 All Rights Reserved.

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี สนามกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี ต.ท่ามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
โทรศัพท์/โทรสาร 0-3452-0335,0-3452-0089
Email: kanchanaburi@mots.go.th